Introductie

Op deze site proberen wij u de basisbeginselen van het handelen in opties, turbo's en futures uit te leggen. We zullen daarbij de belangrijkste kenmerken van opties, turbo's en futures bespreken. Ook begrippen als call optie, put optie, exercisen en expiratie zullen hierbij aan de orde komen.Daarnaast zullen we enkele basisstrategieen van opties behandelen en dieper ingaan op de waardebepalende factoren.

Bij het onderdeel futures zullen we onder andere dieper ingaan op het gebruik van handelssystemen om zo op een meer gestructureerde wijze rendement te behalen.. Tot slot zullen we aan de hand van voorbeelden aangeven op welke manier u het beste met opties in kan spelen op een te verwachten koersbeweging van het onderliggende aandeel.

De werking van turbo's en de daarbij komende voordelen en nadelen zullen onder het tabblad turbo's worden behandeld. Ook begrippen als ratio, financieringsniveau en stoploss zullen uitgebreid worden uitgelegd.

We zullen op deze site dus geen directe adviezen geven, maar proberen uw kennis van opties, turbo's en futures op een niveau te brengen dat u in staat stelt zelf winstgevende strategieen te bedenken en op te zetten. Heeft u nog verdere vragen over de werking van bovengenoemde derivaten stuur dan een mailtje door gebruik te maken van de contact button. Dan zullen wij proberen al uw vragen op het gebied van zowel call opties als put opties, turbo's en futures zo goed mogelijk te beantwoorden.